DISC 'Persoonlijke Stijl Profiel'

Het ‘Persoonlijke Stijl Profiel’ geeft inzicht in de communicatie verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf.

• Hoe communiceer je?
• Hoe gedraag je je van nature?
• Hoe ga je om met situaties onder druk?
• Hoe reageer je onbewust op situaties?
• Hoe ervaar je naar anderen?

Vergroot je kennis
Het ‘Persoonlijk Stijl Profiel’ vergroot de kennis van je gedrag en dat van je collega's. Hierdoor begrijp je gedrag beter, kun je veel communicatie conflicten vermijden, ga je prettiger werken en kom je samen tot een beter resultaat. Specifieke aandacht wordt besteed aan het vergroten van individuele effectiviteit en het optimaal benutten van talenten. Op een zodanige manier dat energieverlies wordt geminimaliseerd.

Succes bepalend
Gedrag bepaalt in grote mate ons succes, thuis en op het werk. Kennis en vaardigheden spelen een rol, maar vooral het onbewuste gedrag (kernpatroon) heeft grote invloed op ons handelen. Als je weet wat je motiveert, kun je je daarop richten. Inzicht in gedrag helpt om talenten en kwaliteiten te benutten. Dat levert energie en plezier op.

Universele taal
Door het inzetten van het ‘Persoonlijke Stijl Profiel’ beschik je over een universele taal waardoor gedrag en communicatie in samenwerking bespreekbaar wordt. Er is geen ‘goed’ of ‘fout’ in de resultaten, er is geen oordeel. Het ‘Persoonlijke Stijl Profiel’ gaat uit van de kwaliteiten en de kracht van ieder individu. Geeft hiermee een handvat om de verschillen tussen mensen beter te benutten en begrijpen. Deze benadering zorgt voor plaatsing van medewerkers op posities die bij hen passen.
 

DISC 'Persoonlijke Commerciële Stijl Profiel'

Het Persoonlijke Commerciële Profiel is een toepassingsprofiel. In dit profiel krijg je specifieke informatie over jouw stijl in sales, in een commerciële omgeving. Om op commercieel gebied meer successen te boeken. We doelen hier niet alleen op verkopen van producten, maar ook op het 'verkopen' van kennis en adviesuren.

We staan stil bij de specifieke kwaliteiten en aandachtspunten van jouw stijl op commercieel gebied. Hiervoor gebruiken wij het zes stappen model van een verkoopproces. Vervolgens krijg je inzicht in hoe je de DISC stijl van de klant kan herkennen en welke basisbehoeften relevant zijn bij commercieel handelen.

Dan is het de kunst om je gedrag en communicatie af te stemmen op de DISC stijl van de klant. Met welke klant ervaar je juist een klik? Met welke klanten juist niet? Waar moet je op letten als je met iemand in gesprek gaat die op jou lijkt of die heel verschillend van jou is?

Commercieel succesvol zijn begint bij zelfinzicht, en inzicht in de klant. Zodat je weet waar je sterk in bent en waarin juist niet. Het DISC model geeft de mogelijkheid om de ander beter te begrijpen. Zodat jij je beter kunt inleven en daardoor effectiever zult worden op commercieel gebied.


DISC 'Persoonlijke Secretaresse Profiel'

Het Persoonlijke Secretaresse Profiel is een toepassingsprofiel. In dit profiel krijg je specifieke informatie over jouw stijl in samenwerking, in een secretariële omgeving. Dit kan helpen om op secretarieel gebied meer successen te boeken.

We doelen hier niet alleen op secretariële ondersteuning, maar ook op managementondersteuning en overige ondersteunende functies. We staan stil bij de specifieke kwaliteiten en aandachtspunten van jouw stijl op secretarieel ondersteunend gebied. Hiervoor gebruiken wij zes competenties in een secretariële functie.

Vervolgens krijg je inzicht in hoe je de DISC stijl van jouw manager/leidinggevende kan herkennen en welke basisbehoeften relevant zijn bij een goede samenwerking. Dan is het de kunst om je gedrag en communicatie af te stemmen op de DISC stijl van je manager/leidinggevende.

Met welke manager/leidinggevende ervaar jij een klik?
Met welke manager/leidinggevende juist niet?
Waar moet je op letten als je met iemand in gesprek gaat die op jou lijkt of die heel verschillend van jou is?

Secretarieel succesvol zijn begint bij zelfinzicht, en inzicht in jouw manager/leidinggevende. Het is belangrijk om te weten waar je sterk in bent en waarin juist niet. Het DISC model geeft de mogelijkheid om de ander beter te begrijpen. Zo kunt je je beter inleven en daardoor wordt je effectiever op secretarieel gebied.

 

DISC 'Persoonlijke Waarden Profiel'

Het ‘Persoonlijke Waarden Profiel’ geeft inzicht in het waarom van je handelen.

• Wat vind je belangrijk?
• Waar geloof je in?
• Wat is je reactie op bepaalde situaties?
• Wat is voor jou ‘goed’ of ‘fout'?

Vergroot je kennis
Het ‘Persoonlijke Waarden Profiel’ vergroot de kennis van persoonlijke waarden en overtuigingen die in ons verankerd zijn. Vaak gaan we ervan uit dat mensen om ons heen op een zelfde manier in het leven staan. We nemen aan dat we basiswaarden met elkaar delen, dat we hetzelfde belangrijk vinden. Mensen kunnen echter wezenlijk van elkaar verschillen als het gaat om waarden en overtuigingen. Specifieke aandacht wordt besteed aan het bevorderen van onderling begrip en het inzichtelijk maken van het verband tussen onze persoonlijke waarden en ons handelen.

Gedrevenheid
Het ‘Persoonlijke Waarden Profiel’ is gebaseerd op het TICS model van Morris Massey en beschrijft welke combinatie van doelen en middelen onze waarden bepalen. De bepaling van het waarden patroon is een moment opname, bepaald door de mate van persoonlijke of gezamenlijke gedrevenheid. De score kan veranderen in de loop van de tijd, afhankelijk van levensfase en opgedane ervaringen, van ik naar wij-gericht, en alle fasen er tussen in.

Vier waardenpatronen/perspectieven

 Type I      Zorgt voor zichzelf. Neemt het heft in eigen hand. Vindt vrijheid belangrijk en doet graag dingen op eigen wijze. Ziet het leven als een uitdaging en is gericht op zelfbehoud.
     
 Type II      Streeft naar persoonlijk welzijn. Het liefst in overeenstemming met anderen. Zoekt bevestiging, is optimistisch en ziet het leven als een palet van mogelijkheden.
     
 Type III      Is gericht op verantwoordelijkheden en loyaliteit. Wil een bijdrage leveren. Streeft naar sociaal respect van de groep om zich heen. Ziet het leven als een test en gelooft in gezamenlijkheid.
     
 Type IV      Streeft naar innerlijke harmonie. Is gericht op verantwoordelijkheden en rechten. Wat is het beste voor de ander en voor mij? Ziet het leven als een zoektocht en beschikt over een grote dosis idealisme.

Het ‘Persoonlijke Waarden Profiel’ meet de intensiteit van de verschillende typen waarden perspectieven/patronen.


DISC 'Persoonlijke Interesses Analyse'

Het ‘Persoonlijke Interesses Profiel’ geeft inzicht in wat belangrijk is voor een persoon.

• Wat is de mate van continuïteit van deze medewerker op de lange termijn?
• Wordt het werkplezier nadelig/positief beïnvloedt door de interesses?
• Sluiten de interesses aan op de loopbaanontwikkeling?
• Wat is de performance op lange termijn in deze functie?
• Welke opleidingskeuze sluit aan bij de natuurlijke energie van deze medewerker?

Vergroot je kennis
Het ‘Persoonlijke Interesses Profiel’ vergroot de kennis van persoonlijke interesses en passies op zowel werk als privé gebied. Het is van belang interesses te begrijpen.
Het is opmerkelijk dat gelijkgestemde eenvoudiger met elkaar communiceren, het voelt comfortabel en verloopt als vanzelf. Twee even getalenteerde personen kunnen voor het uitvoeren van een zelfde functie sterk verschillen in de mate van motivatie en/of passie. Dit heeft zeer veel invloed op de performance en continuïteit op de lange termijn.

Inspiratie
Interesses en passies bepalen onze kijk op de wereld. Deze vormen ons leven met betrekking tot keuzes en beslissingen die we nemen. Het aanspreken van deze passies heeft een positieve invloed op onze intrinsieke motivatie. Mensen met verschillende interesses prefereren andere levensstijlen. Als je weet wat mensen interesseert kun je ze beter inspireren. Werken binnen hun interesses geeft positieve energie, voldoening en een richting voor persoonlijke en carrière ontwikkeling.

Motivatie
Met de ‘Persoonlijke Interesses Analyse’ weet je wat iemand motiveert op basis van passies en voorkeuren waarmee houding positief wordt beïnvloed. Dit profiel gaat uit van zelfmotivatie van personen en geeft hiermee een handvat voor continuïteit en prestatie op de langere termijn. Daarnaast geeft het richting bij het invullen van loopbaanvraagstukken, opleidingskeuzes en werkplezier/functie effectiviteit. Deze benadering zorgt voor meer effectieve energie in de uitvoering van functies, meer creativiteit en minder ziekteverzuim binnen organisaties.
Copyright © 2020 - Moor Performance - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Sitemap