LEIDINGGEVEN EN BEINVLOEDEN


Manager
Je bent verantwoordelijk en geeft leiding. Je beschikt over de juiste balans tussen denken, handelen en voelen. Je stijl is persoonlijk, coachend en betrokken, of een combinatie hiervan. Kennis en vaardigheden hebben je ver gebracht. Manager staat er op je visitekaartje. Daarover las je vast wel eens een boek van Tom Peters, Stephen Covey en Ben Tiggelaar. Mensen op een zodanige wijze beïnvloeden dat ze doen wat wenselijk is, het is toch vooral een vak van de praktijk.

Training
De training Leidinggeven en Beïnvloeden biedt praktische inzichten en geven houvast voor de situatie van alle dag. Het geeft je een beter inzicht in wat mensen drijft en hoe je daarmee als manager zou moeten omgaan. Je hebt wel de leiding maar heb je ook gezag? Hoe zie je jezelf en hoe zien anderen jou? Jouw houding en gedrag bepalen in hoge mate hoe jouw team functioneert. De kern in deze training is tweeledig: jouw stijl van leidinggeven en communiceren en de manier waarop je omgaat met je werkomgeving en de cultuur van het bedrijf. De training wordt ondersteund door een DISC assessment. De complexe werkelijkheid van mensen en hun gedragingen worden hierbij teruggebracht naar een overzichtelijk en begrijpelijk geheel. Je vindt antwoorden op normaal gedrag en gedrag dat onder stressvolle omstandigheden en bij tegenslag door teamleden wordt vertoond. Zo begrijp je je eigen gedrag en dat van collega’s beter en weet je wat je sterke en zwakke punten zijn.

Het resultaat
Je krijgt beter zicht op jouw houding en gedrag en het effect daarvan op anderen. 
Je wint aan geloofwaardigheid en respect door denken, handelen en voelen in balans te brengen. 
Je bent beter in staat om wrijving en tegenwerking te herkennen en te voorkomen. 
Je kent de kracht van een goed gesprek, ook al gaat het om een moeilijk onderwerp. 
Je versterkt kortom je managementvaardigheid, zodat jouw team ervoor gaat. 


Copyright © 2021 - Moor Performance - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Privacy Statement | Sitemap